922 64 806 odd@atomfilm.no

Kampen om Klasserommet

Beskrivelse:

”Kampen om klasserommet” handler om en fersk og uerfaren filmlærer med bakgrunn i film som underviser på videregående og reagerer på at elever mer og mer er innfanget av de moderne kommunikasjons-leketøyene mobiltelfon og pc, som er blitt den unaturlige forlengelsen av deres kropper, og gjør at de ofte ikke bryr seg om læreren og det han har å komme med og heller ikke jobber med det de skal. Og hverken skolesystemet eller lærerne setter grenser og stiller krav til dem.

Frustrasjonen over denne skolesituasjonen gjør at læreren kommer i konflikt med en begavet men arrogant og dypt ensom elev som saboterer undervisningen og ikke orker komme på skolen. Men fordi eleven viser filmtalent, prøver læreren å oppmuntre ham og få ham til å våkne og ta skolen på alvor. Parallelt følger vi en trekant-historie mellom læreren, kona til rektor, som er hans mentor, og rektor. Og det utvikler seg også forsiktig en love-story mellom eleven og ei jente i klassen. Etter en lengre og tøff kamp lykkes læreren med å få eleven på rett kjøl, men han mister likevel jobben fordi han i sin iver etter å hjelpe eleven, kommer i slåsskamp med ham. Og i Norge er det ikke lov å fysisk ta i elever og det er utviklet en praksis i skolen der elever bare skal snakkes til rette, aldri fysisk tas i.

Slik sett handler filmen også om den norske tenke – og væremåten, at vi er unnvikende og grenseløse i vår oppdragelse, og så vel ungdom som voksne læres opp til å bare tenke på seg selv og sine rettigheter og ignorerer sine plikter. Satt på spissen læres vi opp i dagens Norge til en slags total uansvarliggjøring der det alltid er de andre og samfunnet sin feil og som vi forventer alltid skal stå på parat til å hjelpe meg.

Hvordan går det over tid med et slikt samfunn ? Det er det vi vil publikum skal sitte igjen å lure på og begynne å snakke om.