922 64 806 odd@atomfilm.no

En dame med hatt

Beskrivelse:

Dokumentarfilm om modisten May Auberts dramatiske liv. Hun vokste opp i Kristiania med engelsk far og tysk mor, begge av jødisk opprinnelse. Mens nazistene overtok makten i Tyskland, gikk hun i hattelære i Berlin og leverte hatter til tidens store stjerner som Marlene Dietrich og Elisabeth Bergner. Hun hadde egen hattesalong i Oslo da den tyske invasjonen tvang henne på flukt til Sverige og videre som pengesmugler til Canada via Moskva og Japan. Her, og senere i England, gjorde hun en viktig og modig innsats som telefonoperatør. Da krigen tok slutt, vendte hun tilbake til Norge og etablerte seg igjen som modist. May Aubert fikk Kongens fortjenestemedalje i 1999.